Byfusion Corporate Finance begeleidt het volledige traject bij verkoop van uw onderneming, maar ook bij fusie en overname.

Daarbij wordt meestal eerst een bedrijfsscan gemaakt en vervolgens een waardering. Daarbij komen aspecten aan de orde als timing, kennis van de markt en van de potentiële kopers. De ideale verkoop, bezien vanuit het standpunt van de verkopende ondernemer, is er normaliter één waarbij niet alleen tegen de best mogelijke prijs verkocht wordt, maar waarbij er tevens een goede “match” is tussen verkoper en koper.

Nadat de voorbereidingen zijn getroffen volgt het overnametraject. Is de overnamepartij niet bekend? Dan zijn wij tevens uw partner bij het benaderen van marktpartijen. Wij kennen de meeste valkuilen en dankzij onze uiterst discrete werkwijze kunnen wij u verzekeren, dat het voor de buitenwereld niet bekend wordt dat u bezig bent met de verkoop van uw bedrijf.

Bij de verkoop van uw onderneming wordt, nadat wij op basis van de waardering, overeenstemming hebben over de mogelijke prijs, een informatiememorandum opgesteld, waarin een potentiële koper inzicht krijgt in het bedrijf en relevante bedrijfsgegevens. Vervolgens wordt tevens bemiddeld over de voorwaarden, de prijs en de overnamecondities.

Nadat dit traject succesvol is afgerond, volgt het afrondingstraject. Hierin worden feitelijk de afspraken vastgelegd, maar komen ook aspecten aan bod waarbij wij het due diligence onderzoek kunnen coördineren en zorgdragen voor de opstelling van de juridische contracten.

Byfusion Corporate Finance gaat echter nog een stap verder. Wij besteden veel zorg aan het overnametraject zelf , maar zorgen ook uiteraard voor de nazorg, die minstens zo belangrijk is.

Verkoopklaar maken:
Vaak komt het echter ook voor, dat een bedrijf eerst verkoop klaar gemaakt dient te worden. Verkoop klaar maken van de onderneming is zorgen dat de onderneming op het moment van de beoogde verkoop in optimale conditie is om overgenomen te worden. Die optimale conditie heeft diverse aspecten, van zowel juridische als fiscale als (administratief-)organisatorische als economische aard. De adviseurs van Byfusion Corporate Finance weten op grond van hun jarenlange ervaring als geen ander waaraan de onderneming zou moeten voldoen en kunnen u adviseren om de onderneming in optimale conditie te brengen.

Terug