Missie
Byfusion streeft ernaar het meest persoonlijke zakelijke advies, en daaraan onverbrekelijk verbonden privé advies, op maat te realiseren, waarbij de belangen van de cliënt voorop staan. Hiermee hoopt Byfusion een vertrouwensrelatie te kunnen realiseren tussen klant en adviseur.

Het merendeel van deze markt stuurt standaarddiensten richting advies. De cliënt heeft echter een andere behoefte: adviesperspectief richting standaarddiensten. Byfusion realiseert deze behoefte.

Visie
Onze visie op het kunnen realiseren van een succesvolle bedrijfsoverdracht bestaat eruit dat het gehele verkoopproces vanuit de verkopende ondernemer wordt aangestuurd. Wij werken hierbij volgens een strak omlijnd “project en proces” plan, ingedeeld in opeenvolgende fases.

Terug