Wilt u een bedrijf kopen of verkopen? Bent u benieuwd naar de waarde van uw bedrijf? Er zijn talloze tools en rekenmodellen te vinden, waarmee de ”waarde” berekend kan worden. Maar hoe betrouwbaar is deze tool? Met welke variabelen houdt deze rekening?

Het antwoord daarop kunnen wij niet geven. Maar een ”kwalitatieve” waardebepaling kan niet bepaald worden aan de hand van een ”tool” of een rekenmodel. Er is kennis en ervaring nodig om een waardering te maken. Elke branche is anders en elk bedrijf en ondernemer is uniek.

Tevens bestaan er talloze manieren om de waarde van een bedrijf te berekenen. Een van deze manieren is de DCF- ( discounted cashflow) methode oftewel het berekenen van de waarde op basis van toekomstige kasstromen. Deze methode wordt door accountants en specialisten op het gebied van corporate finance gezien als de theoretisch meest juiste methode, maar er zitten aan deze methoden een aantal haken en ogen.

Daarnaast draait het uiteindelijk om de factor ”prijs”. Een waarde is nietszeggend, als niemand deze ”waarde” wil betalen. En op welke manier kijken geldschieters naar een waardebepaling? Zo is de DCF methode volledig gebaseerd op aannames en toekomstvoorspellingen en wordt de betrouwbaarheid van de prognose kleiner naarmate deze betrekking heeft op een langere periode.

Kortom, wilt u een kwalitatieve en realistische bedrijfswaardering? Neem dan contact met ons op!

Terug